Privacy Policy

Deze Privacyverklaring over gegevens van klanten en online bezoekers ('Privacyverklaring') geldt voor IKANDA BV en haar wereldwijde dochterondernemingen ('IKANDA', 'wij' of 'onze'), maar niet voor dochterondernemingen van IKANDA die hun eigen privacy- en beveiligingsverklaring hebben uitgegeven. Deze Privacyverklaring geldt eveneens niet voor de websites van onze Business Partners (zoals hieronder gedefinieerd) of andere derden, zelfs niet als hun websites aan die van ons zijn gekoppeld. Wij raden u aan om de privacyverklaringen van derden door te nemen waarmee u banden onderhoudt.

Deze Privacyverklaring beschrijft welke Persoonsgevens die wij van onze klanten, onze website en andere online bezoekers ('u' of 'uw') verzamelen, maar ook gegevens die wij automatisch tijdens uw online bezoek verzamelen (zoals gegevens die via cookies verzameld worden). Voor het beleid inzake gegevens op harde schijven die aan IKANDA worden geretourneerd verwijzen we naar uw garantiebepalingen en de regelingen voor het retourneren van goederen van IKANDA.

In deze Privacyverklaring bedoelen wij met 'Business Partners' iedere onderaannemer, leverancier of andere entiteit met wie wij een actieve zakelijke relatie hebben om producten, diensten of informatie te leveren. ‘Persoonsgegevens' betekent in deze Privacyverklaring gegevens waarmee u direct of indirect kunt worden geïdentificeerd, zoals uw naam, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres (Internet Protocol) en gegevens over uw locatie.

Gegevens die we verzamelen

We kunnen u om de volgende gegevens vragen wanneer u:

 • Onze websites of applicaties gebruikt;
 • Offertes, services, support, downloads, proefversies, whitepaper, trainingen of informatie aanvraagt;
 • Bestellingen plaatst voor producten of diensten of zich aanmeldt voor evenementen of webinars;
 • Een account aanmaakt en beheert;
 • Een creditcard of financiering aanvraagt;
 • Meedoet aan enquêtes, prijsvragen of andere promotieactiviteiten, online dan wel op een andere locatie;;
 • Een verklaring aflegt;
 • Zich abonneert op nieuwsbrieven, programma's, reclame- en promotionele e-mails of andere materialen van IKANDA; 
 • Met ons communiceert op sociale netwerken van derden (waarbij de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van die derden gelden); of
 • Contact met ons opneemt.

De door ons verzamelde gegevens omvat mogelijk Persoonsgegevens zoals uw naam, e-mailadres, thuisadres, telefoonnummers, gebruikersnamen en wachtwoorden. Hieronder kunnen ook gegevens over uw werk, zoals functietitel en andere zakelijke of bedrijfsgegevens vallen. Tevens kunnen we demografische gegevens verzamelen, zoals uw leeftijd, geslacht, interesses en voorkeuren. Op de door u ingevulde formulieren wordt aangegeven of u al dan niet verplicht bent de gevraagde informatie te geven. Als u een aankoop doet, kunnen we u om uw creditcardnummer en factureringsgegevens vragen. Mogelijk vragen we naar uw rijksregisternummer of andere gegevens waarmee we uw aanvraag voor krediet of financiering kunnen verwerken.

Informatie die IKANDA via een bron verzamelt, wordt mogelijk gecombineerd met informatie van andere bronnen zodat u een consistentere en persoonlijke benadering tijdens uw communicatie met IKANDA ervaart. Die informatie kan informatie bevatten waarmee wij u op meerdere apparaten kunnen identificeren die u voor toegang tot onze websites gebruikt. De verzamelde informatie wordt mogelijk aangevuld met informatie die we van derden krijgen, waaronder onze Business Partners en andere derden, en waarmee we aangepaste profielen over u maken. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die we gebruiken om uw ervaring op onze website te verbeteren, om u opties aan te bieden die bij uw voorkeuren passen of voor doelgerichte advertenties, zoals hieronder wordt uitgelegd.

Meer informatie over het gebruik van cookies en vergelijkbare volgtechnologieën, waaronder instructies over het afmelden voor gerichte reclame kunt u verkrijgen via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Sommige services van IKANDA worden samen met een ander bedrijf aangeboden. Als u zich voor een dergelijke service aanmeldt of hiervan gebruikmaakt, kunnen IKANDA en het andere bedrijf informatie ontvangen die via die service wordt verzameld en beide bedrijven kunnen die informatie gebruiken volgens hun eigen privacyreglement of andere overeenkomsten die met u zijn afgesloten.

        Informatie die we automatisch verzamelen

Wij kunnen automatisch gedrags- en gebruiksgegevens over uw bezoeken aan onze websites verzamelen, waaronder de pagina's die u bekijkt, de koppelingen en advertenties waarop u klikt, de zoektermen die u invoert en andere acties die u onderneemt die te maken hebben met de websites en services van IKANDA. We kunnen ook informatie verzamelen van de browser die u gebruikt om onze website te bezoeken, zoals uw IP-adres, apparaat-ID, locatiegegevens, browsertype en taal, bezoektijden, de URL (Uniform Resource Locator) van de website waarvandaan u bent doorgeleid naar onze website en de URL waarmee u onze website verlaat als u op een koppeling op onze website klikt.

        Informatie uit bronnen van derden

We kunnen informatie over u verkrijgen via bronnen van derden, zoals openbare databases, onze Business Partners, gezamenlijke marketingpartners, sociale media-platforms en van andere derden. De informatie die we van andere bronnen kunnen ontvangen kan bijvoorbeeld informatie over bekeken pagina's bevatten die we van Business Partners ontvangen waarmee we gezamenlijk een service of product aanbieden, en kredietgeschiedenis van kredietverstrekkers. Wij kunnen deze informatie gebruiken om u relevante reclame, producten en diensten aan te bieden en om fraude te voorkomen en op te sporen.

 

De manier waarop we omgaan met Persoonsgegevens

IKANDA kan uw Persoonsgegevens gebruiken om:

 • Producten, oplossingen, services te leveren en door u aangevraagde transacties te ondersteunen of uit te voeren;
 • U zaken te melden, zoals informatie over productveiligheid, uw transactiestatus inclusief meldingen over producten in uw winkelwagen en orderbevestigingen, specifieke programma's van IKANDA waaraan u mee wilt doen, producten, oplossingen en services van IKANDA, evenementen, aanbiedingen en enquêtes;
 • Uw gebruik van onze website, online IKANDA chatfora, waaronder IKANDA nieuwsgroepen en blogs, te faciliteren;
 • Hulp via live chat aan te bieden om op uw online vragen te reageren;
 • Communicatie van Business Partners van IKANDA te faciliteren;
 • Onze producten, oplossingen, services (waaronder de inhoud en advertenties op onze website waarmee we gebruikstrends opsporen of de effectiviteit van onze reclamecampagnes meten), technologieën, communicatie en onze relatie met u te kunnen aanpassen, analyseren en verbeteren;
 • Onze klanten en online gebruikers beter te leren kennen, waaronder profilering op basis van interesses en interacties met onze website
 • Inhoud te personaliseren en uw voorkeuren te gebruiken
 • Onze verkoop- en websitevoorwaarden en aparte contracten (indien van toepassing) te handhaven;
 • Fraude en andere verboden of illegale activiteiten te voorkomen;
 • De veiligheid of integriteit van onze websites, onze bedrijven en onze producten of diensten te beschermen; of
 • Andere functies uit te voeren of voor andere doeleinden te gebruiken, waarover u wordt geïnformeerd op het moment dat die informatie verzameld wordt of wanneer dat door de wet wordt vereist.

        
        Juridische basis voor verwerking

Onze juridische basis voor het verwerken van uw Persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacyverklaring zal afhangen van de betreffende Persoonsgegevens en de specifieke context waarbinnen wij deze informatie verzamelen. In het algemeen verzamelen en verwerken we uw Persoonsgegevens op basis van de volgende zaken:

 • Uw toestemming, bijvoorbeeld wanneer wij uw toestemming hebben verkregen voor het gebruiken van uw persoonlijke gegevens voor bepaalde activiteiten (zoals het gebruik van cookies om u online te volgen en voor analyse). U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken door contact met ons op te nemen via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Als u uw toestemming wilt intrekken, blijft het gebruik van de informatie voorafgaand aan uw intrekking rechtmatig. Indien van toepassing, kunnen we u om uw toestemming voor het gebruik van uw informatie vragen wanneer u uw Persoonsgegevens gaat verstrekken.
 • Om aan contractuele verplichtingen te voldoen (we gebruiken bijvoorbeeld uw verzendgegevens om een product te leveren dat u bij ons hebt gekocht of we gebruiken uw persoonlijke gegevens indien u ons vóór aanschaf iets hebt gevraagd, bijvoorbeeld voor het sturen van een offerte). Bij het verzamelen van de gegevens laten wij u weten of dit verplicht is en wat de gevolgen kunnen zijn als u ons deze gegevens niet verstrekt.
 • Voor het naleven van de wettelijke verplichtingen van IKANDA waar andere wetten het gebruik van uw Persoonsgegevens vereisen (zoals wetgeving inzake gezondheid, veiligheid, belastingen, witwaspraktijken) of daar waar we uw Persoonsgegevens nodig hebben om uw belangen of die van anderen te beschermen.
 • De legitieme belangen van IKANDA (en haar Business Partners), waaronder het aanbieden van deze website en/of relevante producten en diensten en/of het uitvoeren van reclame- en profileringsactiviteiten, op voorwaarde dat onze legitieme belangen niet strijdig zijn met eventuele nadelen of uw rechten en vrijheden in gevaar brengen.

Mocht u vragen hebben of meer informatie wensen over de rechtsgrondslag waarop wij uw Persoonsgegevens verzamelen, neem dan contact met ons op via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

        Bewaren van uw gegevens

We bewaren uw Persoonsgegevens net zo lang als nodig is in verband met de doeleinden zoals die in deze Privacyverklaring worden omschreven: zo lang als uw account actief is en in overeenstemming met het beleid van IKANDA inzake het vasthouden van gegevens en de toepasselijke wetgeving.

        

De manier waarop we Persoonsgegevens kunnen delen

We kunnen uw Persoonsgegevens delen met dochterondernemingen binnen de IKANDA Groep, gelieerde ondernemingen en/ of Business Partners van IKANDA ten behoeve van de doeleinden die in deze Privacyverklaring worden beschreven, waaronder (maar niet beperkt tot) het uitvoeren van transacties die u hebt aangevraagd of om onze acties (of die van onze dochterondernemingen) beter op uw behoeften te kunnen laten aansluiten. Onze dochterondernemingen en/of Business Partners mogen informatie over IKANDA en IKANDA producten, services en aanbiedingen gebruiken om u te benaderen. Wij delen uw Persoonsgegevens alleen met dochterondernemingen binnen de IKANDA Groep, gelieerde ondernemingen en Business Partners van IKANDA die uw Persoonsgegevens zullen beschermen en het uitsluitend voor zover nodig voor de door IKANDA opgegeven doeleindenin deze Privacyverklaring.

Daarnaast kan IKANDA uw Persoonsgegevens delen met ondernemingen uit onze verkoop en marketingketen, waaronder, maar niet beperkt tot, detailhandelaren, wederverkopers, distributeurs, integrators, orderafhandelaars en bepaalde verkoopagenten en channel partners, om louter en alleen IKANDA producten en diensten te verkopen of hiervoor reclame te maken dan wel ondersteuning te bieden.

Met uw toestemming kunnen wij uw Persoonsgegevens voor alle doelen delen.

Ook kunnen wij uw Persoonsgegevens delen in verband met wetshandhaving, fraudepreventie of andere juridische acties; indien vereist door wet- of regelgeving; indien IKANDA (of een onderdeel van IKANDA) wordt verkocht of fuseert met een ander bedrijf; of indien IKANDA het redelijkerwijs noodzakelijk acht ter bescherming van IKANDA, haar klanten of het publiek.

Met uitzondering van het bovenstaande zullen wij uw Persoonsgegevens zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet met derden delen ten bate van hun marketingdoeleinden.

De manier waarop u toegang hebt tot uw gegevens

Door middel van een mail naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. krijgt u van ons een overzicht van de informatie die wij van u verzamelen.

Uw rechten in het kader van de EU-verordening inzake gegevensbescherming

Wanneer het gebruik van uw Persoonsgegevens aan de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming is onderworpen, hebt u als betrokkene de volgende rechten met betrekking tot uw gegevens. Houd er rekening mee dat dit geen vaststaande rechten zijn en dat ze in bepaalde gevallen weer onderworpen zijn aan voorwaarden in de toepasselijke wetgeving:

 • Toegang:U hebt het recht op informatie over de manier waarop wij uw Persoonsgegevens gebruiken en u mag een kopie van die Persoonsgegevens opvragen
 • Rectificatie:U hebt het recht op rectificatie van onjuiste Persoonsgegevens over uzelf en op aanvulling van onvolledige Persoonsgegevens over uzelf
 • Bezwaar:U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw Persoonsgegevens die is gebaseerd op onze legitieme belangen (zoals hierboven beschreven)
 • Wissen:U hebt het recht om uw Persoonsgegevens (onder bepaalde voorwaarden) te laten verwijderen
 • Geautomatiseerde besluitvorming:U hebt het recht om een verwerking aan te vechten die uitsluitend op basis van geautomatiseerde besluitvorming is genomen als die beslissing juridische of soortgelijke ernstige gevolgen voor u heeft.
 • Beperking:U hebt het recht om ons te vragen het gebruik van uw Persoonsgegevens te beperken, zodat we die informatie niet langer kunnen verwerken totdat die beperking wordt opgeheven
 • Overdraagbaarheid:U hebt het recht om uw Persoonsgegevens te ontvangen die u ons in een gestructureerde, algemeen gebruikte en geautomatiseerd leesbare indeling hebt verstrekt en u mag deze informatie onder bepaalde omstandigheden naar andere organisaties laten sturen.

In aanvulling op het bovenstaande hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat de manier waarop wij uw Persoonsgegevens gebruiken inbreuk maakt op de toepasselijke wetgeving inzake bescherming van Persoonsgegevens.

Als u vragen hebt over het soort Persoonsgegevens dat wij over u hebben opgeslagen of als u Persoonsgegevens wilt laten verwijderen of corrigeren die wij over u hebben opgeslagen of als u een ander recht betreffende uw Persoonsgegevens wilt uitoefenen, stuur dan een schriftelijk verzoek naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of naar het postadres dat u aan het einde van deze Privacyverklaring vindt. Hoewel we redelijkerwijs ons best zullen doen om aan uw verzoek te voldoen, behouden wij ons het recht voor om dergelijke aanvragen tot toegang af te wijzen of beperkingen of vereisten aan een dergelijk verzoek te verbinden voor zover dit door de toepasselijke wetgeving wordt vereist of toegestaan.

Uw communicatievoorkeuren selecteren, afmelden voor reclame en het aanmaken van speciale profielen over uzelf

 • U kunt op 'Afmelden' klikken in elk reclamebericht dat u per e-mail ontvangt of u kunt een 
 • e-mail sturen aan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;
 • Wanneer u online winkelt en een winkelwagen opslaat, kunt u kiezen of u herinneringen per e-mail wilt ontvangen;

U kunt een e-mail sturen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. als u niet meer wilt dat we een speciaal profiel voor u maken.

Alle marketingactiviteiten van IKANDA, of derden die dat namens IKANDA doen, worden uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke wetten en bevatten (indien van toepassing) opties waarmee u uw voorkeur kunt aangeven (inclusief de mogelijkheid om verwijderd te worden van onze reclame- en marketinglijsten zoals hierboven uiteengezet).

Het kan maximaal 10 werkdagen duren voordat uw e-mailvoorkeuren in werking treden. Aangezien bepaalde acties, zoals direct mail catalogi, al enige tijd van tevoren worden voorbereid, kunt u soms nog reclameberichten van ons ontvangen nadat we uw aanvraag voor aanpassing van uw voorkeur hebben ontvangen. Als u zich voor reclameberichten afmeldt, kunnen we nog wel met u communiceren over door u aangevraagde transacties en/of over aangelegenheden over onze service.

De manier waarop we uw Persoonsgegevens beveiligen

IKANDA neemt alle maatregelen welke in redelijkheid van haar kan worden verlangd om uw Persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik, interventie en verlies, maar ook tegen ongeoorloofde toegang, wijziging of publicatie. Dit doen we onder andere door:

 • Versleuteling bij het verzamelen of overdragen van gevoelige informatie, zoals creditcardgegevens;
 • Technische en organisatorische maatregelen die zorgen voor blijvende integriteit, beschikbaarheid en herstelvermogen van verwerkingssystemen en services;
 • De fysieke toegang tot onze locaties te beperken;
 • De toegang tot de gegevens te beperken die wij over u verzamelen;
 • Ervoor te zorgen dat wij en onze Business Partners. passende beveiligingsmaatregelen nemen om Persoonsgegevens te beveiligen; en door
 • Persoonsgegevens te vernietigen of onbruikbaar te maken waar dit door de wet wordt vereist.

Wij raden u aan om vertrouwelijk om te gaan met uw wachtwoorden en phishingaanvallen te vermijden waarbij iemand u een e-mail stuurt die afkomstig lijkt te zijn van IKANDA en waarin u om Persoonsgegevens wordt gevraagd. IKANDA zal u nooit via e-mail om uw ID of wachtwoord vragen.

Het verzamelen en gebruiken van Persoonsgegevens van kinderen

IKANDA neemt de privacy van kinderen serieus. Wij zullen niet bewust via onze websites Persoonsgegevens verzamelen van kinderen. Als de wetgeving van uw land u als een kind beschouwt, gelieve dan geen Persoonsgegevens via onze websites te verstrekken zonder de uitdrukkelijke toestemming en medewerking van een ouder of voogd.

Uw rechten in het kader van de EU-verordening inzake gegevensbescherming

Wanneer het gebruik van uw Persoonsgegevens aan de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming is onderworpen, hebt u als betrokkene de volgende rechten met betrekking tot uw gegevens. Houd er rekening mee dat dit geen vaststaande rechten zijn en dat ze in bepaalde gevallen weer onderworpen zijn aan voorwaarden in de toepasselijke wetgeving:

 • Toegang:U hebt het recht op informatie over de manier waarop wij uw Persoonsgegevens gebruiken en u mag een kopie van die Persoonsgegevens opvragen
 • Rectificatie:U hebt het recht op rectificatie van onjuiste Persoonsgegevens over uzelf en op aanvulling van onvolledige Persoonsgegevens over uzelf
 • Bezwaar:U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw Persoonsgegevens die is gebaseerd op onze legitieme belangen (zoals hierboven beschreven)
 • Wissen:U hebt het recht om uw Persoonsgegevens (onder bepaalde voorwaarden) te laten verwijderen
 • Geautomatiseerde besluitvorming:U hebt het recht om een verwerking aan te vechten die uitsluitend op basis van geautomatiseerde besluitvorming is genomen als die beslissing juridische of soortgelijke ernstige gevolgen voor u heeft.
 • Beperking:U hebt het recht om ons te vragen het gebruik van uw Persoonsgegevens te beperken, zodat we die informatie niet langer kunnen verwerken totdat die beperking wordt opgeheven
 • Overdraagbaarheid:U hebt het recht om uw Persoonsgegevens te ontvangen die u ons in een gestructureerde, algemeen gebruikte en geautomatiseerd leesbare indeling hebt verstrekt en u mag deze informatie onder bepaalde omstandigheden naar andere organisaties laten sturen.

In aanvulling op het bovenstaande hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat de manier waarop wij uw Persoonsgegevens gebruiken inbreuk maakt op de toepasselijke wetgeving inzake bescherming van Persoonsgegevens.

Als u vragen hebt over het soort Persoonsgegevens dat wij over u hebben opgeslagen of als u Persoonsgegevens wilt laten verwijderen of corrigeren die wij over u hebben opgeslagen of als u een ander recht betreffende uw Persoonsgegevens wilt uitoefenen, stuur dan een schriftelijk verzoek naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of naar het postadres dat u aan het einde van deze Privacyverklaring vindt. Hoewel we redelijkerwijs ons best zullen doen om aan uw verzoek te voldoen, behouden wij ons het recht voor om dergelijke aanvragen tot toegang af te wijzen of beperkingen of vereisten aan een dergelijk verzoek te verbinden voor zover dit door de toepasselijke wetgeving wordt vereist of toegestaan.

Uw communicatievoorkeuren selecteren, afmelden voor reclame en het aanmaken van speciale profielen over uzelf

 • U kunt op 'Afmelden' klikken in elk reclamebericht dat u per e-mail ontvangt of u kunt een 
  e-mail sturen aan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;
 • Wanneer u online winkelt en een winkelwagen opslaat, kunt u kiezen of u herinneringen per e-mail wilt ontvangen;

U kunt een e-mail sturen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. als u niet meer wilt dat we een speciaal profiel voor u maken.

Alle marketingactiviteiten van IKANDA, of derden die dat namens IKANDA doen, worden uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke wetten en bevatten (indien van toepassing) opties waarmee u uw voorkeur kunt aangeven (inclusief de mogelijkheid om verwijderd te worden van onze reclame- en marketinglijsten zoals hierboven uiteengezet).

Het kan maximaal 10 werkdagen duren voordat uw e-mailvoorkeuren in werking treden. Aangezien bepaalde acties, zoals direct mail catalogi, al enige tijd van tevoren worden voorbereid, kunt u soms nog reclameberichten van ons ontvangen nadat we uw aanvraag voor aanpassing van uw voorkeur hebben ontvangen. Als u zich voor reclameberichten afmeldt, kunnen we nog wel met u communiceren over door u aangevraagde transacties en/of over aangelegenheden over onze service.

De manier waarop we uw Persoonsgegevens beveiligen

IKANDA neemt alle maatregelen welke in redelijkheid van haar kan worden verlangd om uw Persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik, interventie en verlies, maar ook tegen ongeoorloofde toegang, wijziging of publicatie. Dit doen we onder andere door:

 • Versleuteling bij het verzamelen of overdragen van gevoelige informatie, zoals creditcardgegevens;
 • Technische en organisatorische maatregelen die zorgen voor blijvende integriteit, beschikbaarheid en herstelvermogen van verwerkingssystemen en services;
 • De fysieke toegang tot onze locaties te beperken;
 • De toegang tot de gegevens te beperken die wij over u verzamelen;
 • Ervoor te zorgen dat wij en onze Business Partner passende beveiligingsmaatregelen nemen om Persoonsgegevens te beveiligen; en door
 • Persoonsgegevens te vernietigen of onbruikbaar te maken waar dit door de wet wordt vereist.

Wij raden u aan om vertrouwelijk om te gaan met uw wachtwoorden en phishingaanvallen te vermijden waarbij iemand u een e-mail stuurt die afkomstig lijkt te zijn van IKANDA en waarin u om Persoonsgegevens wordt gevraagd. IKANDA zal u nooit via e-mail om uw ID of wachtwoord vragen.

Cookies en vergelijkbare technologieën

        Het gebruik van cookies door IKANDA en haar partners

Op IKANDA websites wordt gebruikgemaakt van cookies van IKANDA en derden waardoor u zich bij onze services kunt aanmelden en wij u een persoonlijke online ervaring kunnen bieden. Met behulp van deze technologieën en de over u verzamelde gegevens kunnen uw activiteiten op meerdere apparaten gevolgd worden. Waar nodig gebruiken we cookies om uw voorkeuren en andere informatie op uw computer op te slaan. Hierdoor hoeft u niet steeds dezelfde informatie in te voeren en bespaart u tijd.

Een cookie is een stukje tekst dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Afhankelijk van de instellingen die u hebt geselecteerd, plaatst uw browser de tekst als een klein bestand op uw apparaat. Veel browsers zijn zo ingesteld dat cookies standaard geaccepteerd worden. U kunt zelf bepalen of u cookies wilt accepteren of niet. In het Help-gedeelte van uw webbrowser, dat zich vaak op de werkbalk bevindt, kunt u over het algemeen terugvinden hoe u kunt voorkomen dat uw browser nieuwe cookies accepteert, hoe u meldingen van uw browser krijgt als u nieuwe cookies ontvangt en hoe u cookies volledig kunt uitschakelen.

Met behulp van cookies kunt u verschillende essentiële functies van IKANDA gebruiken. Zo kunt u een winkelwagen opslaan of tussen bezoeken door onthouden welke artikelen zich in uw winkelwagen bevinden. Als u cookies weigert, kunt u zich niet aanmelden of andere interactieve functies van de IKANDA websites en services gebruiken die afhankelijk zijn van cookies.

        Gerichte advertenties door IKANDA en anderen

IKANDA werkt bij het gebruik van cookies ook samen met Business Partners op het gebied van reclame en personalisatie. Op die manier kunnen wij tijdens het surfen op het internet gepersonaliseerde inhoud en aangepaste reclames tonen tijdens uw bezoek aan mobiele applicaties, IKANDA.be en andere websites. Als u bijvoorbeeld een product op de website van IKANDA bekijkt, ziet u mogelijk aanbiedingen voor vergelijkbare producten op andere websites die u bezoekt. Cookies die door deze Business Partners worden geplaatst helpen ons ook bij het meten van de effecten van onze reclamecampagnes en met de identificatie van de pagina's die u bekijkt, de koppelingen en advertenties waarop u klikt, andere acties die u op die webpagina's uitvoert en de website waar u vandaan kwam voordat u op een webpagina terechtkwam. Deze cookies kunnen heel handig zijn, zowel op IKANDA.be of op andere websites. Als u geen gerichte reclame meer wilt ontvangen, worden de gegevens die aan deze cookies gekoppeld zijn niet meer gebruikt.

        ‘Do not track’-meldingen

Hoewel u zich via de bovenstaande koppeling ‘Meer informatie’ kunt afmelden voor gerichte reclames en u met behulp van het gedeelte ‘Het gebruik van cookies door IKANDA en haar partners’ kunt bepalen hoe uw browser met cookies omgaat, kunt u bij sommige webbrowsers ook een zogenaamde ‘do-not-track’-optie (niet volgen) inschakelen. Deze instelling geeft een speciale melding af naar de websites die u tijdens het surfen op internet bezoekt. Deze 'do-not-track’-melding is niet hetzelfde als het uitschakelen van volgen door cookies in de instellingen van uw browser uit te schakelen, aangezien browsers waarbij de ‘do not track-instellingen zijn ingeschakeld nog steeds cookies kunnen accepteren. IKANDA reageert op dit moment niet op ‘do not track’-meldingen van webbrowsers. Als we dit in de toekomst wel gaan doen, zullen we in onze Privacyverklaring beshrijven hoe we dat gaan doen. Meer informatie over 'do not track’ vindt u op www.allaboutdnt.org.

        Gerichte e-mailmarketing van IKANDA

Sommige marketingacties die u ontvangt worden gepersonaliseerd op basis van uw bezoeken aan IKANDA.be en uw browser- en aankoopgeschiedenis. U kunt daarbij denken aan reclame per e-mail. Wanneer u daarnaast op bepaalde koppelingen in onze e-mailcampagnes klikt, kan onze 
e-mailserviceprovider een cookie in uw browser plaatsen. Dit soort cookies wordt aan uw e-mailadres of IP-adres gekoppeld en wordt gebruikt om informatie te verzamelen over de door u op IKANDA.be bekeken en gekochte producten en diensten. De informatie die we verzamelen kan worden gebruikt om toekomstige marketingcampagnes die we per e-mail aan u sturen te personaliseren en aan te passen. U kunt zich hiervoor afmelden door op de koppeling ‘Afmelden’ te klikken die u in elk gepersonaliseerd reclamebericht terugvindt.

        Het gebruik van webbakens, pixeltags en volgtechnologie door IKANDA en haar partners

IKANDA of haar Business Partners gebruiken soms webbakens in onze websites, e-mailberichten, advertenties op andere websites of in onze advertenties in e-mailberichten van derden. Ook derden die inhoud of advertenties op IKANDA.be plaatsen of waarvan e-mailberichten door IKANDA.be naar onze gebruikers worden gestuurd, kunnen webbakens in hun advertenties of e-mailberichten plaatsen waarmee ze de effectiviteit van hun inhoud, advertenties of e-mailberichten willen meten.

Een webbaken is een elektronische afbeelding die gebruikt wordt om een cookie op uw computer te herkennen wanneer u een webpagina of e-mailbericht bekijkt. Met behulp van webbakens kunnen wij de effectiviteit van onze website en advertenties op verschillende manieren meten. Webbakens kunnen bijvoorbeeld het aantal personen tellen dat onze website naar aanleiding van een bepaalde advertentie bezoekt of het aantal mensen dat iets op onze website koopt naar aanleiding van een bepaalde advertentie. Ook geven ze aan wanneer een webpagina wordt bekeken en beschrijven ze de pagina waar het webbaken is geplaatst. Webbakens kunnen ook de effectiviteit van onze e-mailcampagnes meten. Ze kunnen tellen hoeveel mensen een e-mailbericht openen of naar aanleiding van een e-mail actie ondernemen; ze kunnen bepalen wanneer een e-mailbericht wordt geopend en hoe vaak het wordt doorgestuurd. Indien vereist door lokale wetgeving combineren we de informatie die we via webbakens verzamelen met andere persoonlijke informatie die we over u hebben verzameld.

We geven bepaalde Business Partners toestemming om losse of geaggregeerde statistieken te verzamelen met behulp van webbakens die IKANDA, haar agenten of derden op IKANDA.be plaatsen. Hiermee kan de effectiviteit van online marketingcampagnes worden gemeten en kan bepaald worden hoe vaak een klik op een advertentie uitmondt in een aankoop of een andere actie op de website van de adverteerder. Deze geaggregeerde informatie kan demografische en gebruiksgegevens bevatten. Ten behoeve van dit onderzoek worden geen Persoonsgegevens over u met Business Partners of derden gedeeld.

U kunt sommige webbakens onbruikbaar maken door cookies te weigeren in uw webbrowser zoals beschreven in het gedeelte Het gebruik van cookies door IKANDA en haar partners hierboven.

Wanneer u onze websites bezoekt of een e-mailbericht van ons leest, kunnen we pixeltags (ook wel 'clear' GIF's genoemd), volgkoppelingen en/of vergelijkbare technologieën gebruiken om bepaalde pagina's die u op onze websites bezoekt vast te leggen. We kunnen ook pixeltags gebruiken om te bepalen welke soort e-mail uw browser ondersteunt. We kunnen de informatie via webbakens, pixeltags, volgkoppelingen en soortgelijke technologieën verzamelen en combineren met uw Persoonsgegevens om uw bezoek aan IKANDA.be te personaliseren en om u te voorzien van advertenties die nuttiger en relevanter voor u zijn.

Functies voor sociale media

Onze website bevat ook opties voor sociale media, waaronder de knoppen ‘Vind ik leuk’ (Facebook) en ‘Volgen’ (Twitter). Via deze opties kunnen we uw IP-adres vastleggen of de pagina die u op onze website bezoekt en we kunnen een cookie plaatsen om ervoor te zorgen dat de optie goed werkt. Functies voor sociale media worden door derden of direct op onze website gehost. Uw interacties met deze opties vallen onder het privacybeleid van het bedrijf dat die opties aanbiedt.

Koppelingen naar websites van derden en services

Houd er rekening mee dat IKANDA koppelingen naar andere websites verzorgt die, indien u daarop klikt, mogelijk Persoonsgegevens over u verzamelen. Het gebruik van die informatie door websites van derden die aan IKANDA.be zijn gekoppeld valt niet onder deze Privacyverklaring. Voor koppelingen naar websites van derden gebruiken wij meestal het symbool "" of geven dit op een andere manier aan.

Leadinfo

Om het zakelijk gebruik van onze website te meten, gebruiken wij de dienst Leadinfo uit Rotterdam. Deze dienst toont ons bedrijfsnamen en -adressen op basis van IP-adressen van onze bezoekers. Het IP-adres wordt hierbij niet opgenomen.

Wijzigingen in deze Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring wordt regelmatig bijgewerkt. Als we wijzigingen in deze Privacyverklaring aanbrengen of de manier waarop we met uw Persoonsgegevens omgaan wezenlijk verandert, zullen we deze wijzigingen in deze Privacyverklaring opnemen en de ingangsdatum aan het einde van dit gedeelte aanpassen. We raden u aan om deze Privacyverklaring regelmatig te bekijken zodat u op de hoogte blijft van de manier waarop we uw Persoonsgegevens gebruiken en beschermen.

Contact met ons opnemen

Als u contact met wilt opnemen met betrekking tot ons privacybeleid, kunt u een e-mail sturen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of een brief schrijven naar het volgende adres:

IKANDA BVBA
Ter attentie van: Afdeling Legal - Privacy
Kerkstraat 76

9406 Ninove (België)


Ingangsdatum: 11/05/2018

Address

IKANDA BV

Achterstraat 17

9450 Haaltert

Belgium

Sales

Commercial question?

Tel: +32 497 27 85 70

Email: info@ikanda.be

Mo-Fri: 8:00 - 18:00

Support

Technical problem or question?

Tel: +32 53 77 16 61

Mail: support@ikanda.be

Mo-Fri: 8:00 - 18:00

Copyright © 2023 IKANDA. All Rights Reserved.